neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

13.28 °C, jasná obloha


0 % | 1.54 km/h | 74 %

rozšírená predpoveď

Zber biologicky rozložiteľného odpadu a elektro odpadu

19:04 07.10.2021 | kategória: oznamy


"Mestský úrad Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) informuje občanov, že od 11. 10. do 29. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber biologicky rozložiteľného odpadu. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín, a pod."

V Zástraní bude zber biologicky rozložiteľného bioodpadu dňa 13.10.2021

  • Stará dedina
  • Kultúrna ulica (pr kultúrnom dome)

 

Zber elektroodpadu sa v Zástraní uskutoční v sobotu 16.októbra 2021 od 15:20 do 15:50 hod. - zastávka MHD na chotári (začiatok obce)

 

 


[zdroj: www.zilina.sk]

ďalšie príspevky

uverejnené 21 dní


uverejnené 75 dní


uverejnené 77 dní


uverejnené 107 dní


uverejnené 108 dní


uverejnené 108 dní


zastranie.sk | 2009 - 2023