neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.8 °C, jasná obloha


0 % | 2.57 km/h | 82 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.8 °C, jasná obloha

| celá predpoveď

Zber biologicky rozložiteľného odpadu v Zástraní dňa 08.04.2021

12:14 06.04.2021 | kategória: odpad


Do pristavených veľkokapacitných kontajnerov je možné priniesť odpad zo záhrad (lístie, konáre, vyhrabaná tráva a pod.). Kontajnery sú určené výlučne na zber zeleného odpadu.


08.04.2021

  • Stará dedina,
  • Kultúrna ulica (pri Kultúrnom dome)


[zdroj: hlásenie miestneho rozhlasu]

uverejnené 26 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 143 dní

uverejnené 197 dní

uverejnené 199 dní

zastranie.sk | 2009 - 2023