neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

18.16 °C, jasná obloha


0 % | 1.03 km/h | 87 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Zber biologicky rozložiteľného odpadu v Zástraní dňa 08.04.2021

12:14 06.04.2021 | kategória: odpad


Do pristavených veľkokapacitných kontajnerov je možné priniesť odpad zo záhrad (lístie, konáre, vyhrabaná tráva a pod.). Kontajnery sú určené výlučne na zber zeleného odpadu.


08.04.2021

  • Stará dedina,
  • Kultúrna ulica (pri Kultúrnom dome)


[zdroj: hlásenie miestneho rozhlasu]

uverejnené 79 dní

uverejnené 121 dní

uverejnené 122 dní

uverejnené 124 dní

uverejnené 207 dní

uverejnené 216 dní