neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.19 °C, jasná obloha


0 % | 0.51 km/h | 92 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Upozornenie polície na falošných asistentov sčítania

15:45 12.03.2021 | kategória: oznamy


"V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme na prípady, kedy sa neznáme osoby môžu vydávať za sčítacích asistentov, či komisárov a pod zámienkou legendy „sčítacieho asistenta / komisára“ sa snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb. Pri neopatrnosti, resp. pri nedostatku informácií, akým spôsobom prebieha sčítanie, môžu byť obetiam takýmito podvodníkmi odcudzené finančné úspory, doklady, či iný majetok."

"Policajný zbor preto vyzýva občanov, aby pri elektronickom sčítaní boli nápomocní svojim príbuzným, známym, príp. susedom z radov seniorov, ak ich o to požiadajú, resp. ak majú informácie o tom, že sa nevedia sami sčítať. Zároveň upozorňujeme seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby nedôverovali neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri sčítaní."

"Elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.februára 2021 do 31.marca 2021. Počas tohto obdobia sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na internet."

"Seniori, majte na pamäti: v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do vašich príbytkov za účelom sčítania!"

"Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, či s pomocou svojich blízkych, na splnenie tejto povinnosti bude môcť od 01. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021 využiť asistované sčítanie. Ohľadne asistencie pri sčítaní vám odporúčame informovať sa vopred vo vašej obci/meste a sledovať aktuálne informácie, ktoré zverejňuje aj Štatistický úrad SR."

 

"Rady a odporúčania:

  • ak potrebujete pomôcť pri elektronickom sčítaní, požiadajte o pomoc svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznáte a ktorým dôverujete,
  • informujte sa vo svojej obci/meste na kontaktné miesta, kde vám so sčítaním môže pomôcť stacionárny asistent,
  • pokiaľ sa z nejakého dôvodu nemôžete, alebo nechcete dostaviť na kontaktné miesto obce/mesta kvôli sčítaniu obyvateľstva, môžete telefonicky kontaktovať obec/mesto, ktoré vám zabezpečí tento úkon prostredníctvom mobilného asistenta sčítania,
  • v obciach/mestách budú k dispozícii mobilní asistenti sčítania, ktorí vám budú pri sčítaní povinní predložiť preukaz,
  • mobilní asistenti sčítania navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate (napr. z dôvodu imobility, choroby alebo z iného dôvodu),
  • ak to bude možné, vopred si dohodnite aj presný čas príchodu mobilného asistenta sčítania, prípadne si zistite jeho meno a priezvisko,  
  • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri sčítaní,
  • v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili samé, teda bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone,
  • pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie neznámych osôb v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Policajný zbor opätovne apeluje na občanov, aby sa aj poskytnutím týchto informácií a rád snažili chrániť seniorov či osamelo žijúce osoby, ktoré sa často kvôli svojej dôverčivosti stávajú ľahkou obeťou vynaliezavých podvodníkov."

 


[zdroj: MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY]

uverejnené 79 dní

uverejnené 121 dní

uverejnené 122 dní

uverejnené 124 dní

uverejnené 207 dní

uverejnené 216 dní