neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.8 °C, jasná obloha


0 % | 2.57 km/h | 82 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.8 °C, jasná obloha

| celá predpoveď

Sprísnenie opatrení od 01.01.2021

22:13 31.12.2020 | kategória: Covid 19


"Zmeny oproti doteraz platnému režimu:

• uzatvárajú sa servisy lyží a požičovne lyží


• uzatvárajú sa prevádzky lanových dráh a vlekov


• uzatvárajú sa prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby


• platí zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky či v blízkosti prevádzky


• zakazuje sa prítomnosť verejnosti na bohoslužbách


• obrad krstu, sobášneho obradu a pohrebného obradu, vrátane ich civilných verzií, je možné organizovať len do počtu 6 osôb


• uzatvárajú sa predajne živých rýb aj v exteriéri a predaj vianočných stromčekov v exteriéri


Prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, v ktorých sú ubytovaní so začiatkom ubytovania pred účinnosťou tejto vyhlášky, môžu pokračovať v prevádzkovaní až do skončenia pobytu posledného hosťa ubytovaného pred účinnosťou tejto vyhlášky, najneskôr však do 10. januára 2021."


[zdroj: MZSR]

uverejnené 26 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 143 dní

uverejnené 197 dní

uverejnené 199 dní

zastranie.sk | 2009 - 2023