neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

12.25 °C, hmla


75 % | 2.06 km/h | 97 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Zatvorenie budovy MÚ v Žiline pre klientov od 21.12.2020 do 08.01.2021

21:35 20.12.2020 | kategória: oznamy


„Mesto Žilina v nadväznosti na zákaz vychádzania, platný od 19.12.2020 od 05,00 hod. prijíma v súvislosti s fungovaním Mestského úradu v Žiline a poskytovaním služieb klientom nasledovné opatrenia:

Budova Mestského úradu v Žiline bude od 21.12.2020 do 08.01.2021 pre klientov z a t v o r e n á.

Poskytovanie všetkých služieb v klientskom centre vrátane podateľne bude v tomto období pozastavené s výnimkou vydávania poštových zásielok občanom s trvalým pobytom Žilina v čase od 08,00 do 11,00 hod., ktorým bolo doručenie zásielky oznámené na úradnej tabuli.

S Mestským úradom v Žiline bude možné komunikovať telefonicky, resp. elektronicky v obmedzenom rozsahu.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch budú v režime úradných hodín stanovených MV SR, resp. Okresným úradom Žilina.“


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 24 dní

uverejnené 66 dní

uverejnené 67 dní

uverejnené 69 dní

uverejnené 152 dní

uverejnené 161 dní