neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

12.8 °C, hmla


75 % | 2.06 km/h | 100 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Zimná údržba v Žiline 2020/21

08:05 08.12.2020 | kategória: zimná údržba


Obdobie trvania zimnej údržby je od 01.11.2020 – 31.03.2021. Žilinská samospráva udržiava 255 km cestných komunikácií a 160 km chodníkov. Na zimnú údržbu mesto vyčlenilo približne 720 000 €.

„Zimnú údržbu pre mesto zabezpečuje zmluvný partner Žilinské komunikácie, a.s. a pri starostlivosti o cesty i chodníky budú k dispozícii aj ďalší externí dodávatelia či aktivační pracovníci mesta. Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 22 kusov techniky, šesť veľkých a šesť malých sypačov s radlicami, štyri traktory, UNC nakladače a v prípade potreby aj ďalšie mechanizmy. Nápomocné im budú ďalšie traktory na údržbu priľahlých mestských častí. Pri dočisťovaní pomôžu aj aktivační pracovníci mesta. Na žilinské cesty a chodníky je pripravených 700 ton chemického posypového materiálu a 600 ton inertného materiálu, ktoré sa budú v prípade potreby dopĺňať.

Zimná údržba sa podľa schváleného operačného plánu uskutočňuje podľa poradia dôležitosti. Najprv komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu, druhé v poradí sú cesty nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk. Nakoniec sa udržujú vnútroblokové komunikácie priľahlých častí mesta a obcí.

Práce na zimnej údržbe budú môcť obyvatelia Žiliny, podobne ako v minulom roku, sledovať na internetovej stránke mesta, kde bude zverejnený aj operačný program. V sekcii zimná údržba miestnych komunikácií pribudne denne aktualizovaný priebeh prác spolu s kontaktnými údajmi na dispečersko-spravodajskú službu.

„Podobne ako v minulom roku vyzývame našich obyvateľov k tolerancii a trpezlivosti. Zimné mechanizmy nemôžu byť v jednom čase všade. Keď rýchlo napadne sneh, práce sa uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov, pričom prednosť majú cesty a chodníky s najväčšou frekvenciou využívania,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.

Samospráva pred nadchádzajúcou zimou vyzýva vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky.

Zvlášť v zimnom období je dôležité dbať na ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je 3,2 metra a previs pred vozidlom údržby je až 2 metre, čo značne sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami a dochádza k zdržaniu či úplnému vynechaniu úseku. Aj na základe toho následne vznikajú pripomienky a sťažnosti. “


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 24 dní

uverejnené 66 dní

uverejnené 67 dní

uverejnené 69 dní

uverejnené 152 dní

uverejnené 161 dní