neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

21.49 °C, slabý dážď


0 % | 1.03 km/h | 75 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Triedenie kuchynského bioodpadu v Žiline od 01.01.2021

19:10 26.11.2020 | kategória: odpad


“Žilina bude triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Povinnosť zabezpečiť jeho triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie.
Kuchynský bioodpad tvorí až polovicu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60 % na Slovensku skládkujeme. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu môžeme znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Správne vytriedený bioodpad je možné ešte zhodnotiť, teda spracovať na ďalšie využitie.”

“TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU – PRAKTICKÉ RADY PRI TRIEDENÍ"

"Pre obyvateľov rodinných domov:

Naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej záhrade môžu:

zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, zvierací trus.

 

Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria:

mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).

 

Do kuchynského bioodpadu nepatria:

oleje (je možné ich odovzdať na zberný dvor alebo na Slovnaft čerpacej stanici), zvyšky jedla v obaloch (obaly je potrebné triediť), mŕtve telá zvierat, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).


Bližšie informácie k téme vám poskytnú na Mestskom úrade v Žiline - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat: Ing. Veronika Hreusová, Ing. Alžbeta Kadlubcová, tel.: 041/70 63 231.”

Kontajner na kuchynský bioodpad bude v Zástraní umiestnený na nasledujúcich miestach:

Na chotári (oproti domu č. 192 – pri separovanom zbere)
Stará dedina (pri separovanom zbere)
Kostolná ulica (dom č. 153)


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 79 dní

uverejnené 121 dní

uverejnené 122 dní

uverejnené 124 dní

uverejnené 207 dní

uverejnené 216 dní