neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

11.8 °C, jasná obloha


0 % | 3.09 km/h | 94 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

11.8 °C, jasná obloha

| celá predpoveď

Otvorenie klientskeho centra na MÚ Žilina pre verejnosť od 10.11.2020

19:05 07.11.2020 | kategória: oznamy


„Opätovné otvorenie klientskeho centra sprevádzajú zvýšené protiepidemiologické opatrenia. Do budovy budú mať prístup len občania s platným negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, zavedené bude meranie telesnej teploty návštevníkov, povinné sú rúška, dezinfekcia rúk a rozostupy.“

Klientske centrum v sídle MÚ, Námestie obetí komunizmu 1,

úradné hodiny od 8.00 do 14.00 v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok

predĺžené úradné hodiny od 8.00 do 16.00 hod. v stredu.

Sanitárna prestávka počas každého dňa od 11:30 – 12:00 hod. (klientske centrum neprístupné)[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 26 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 143 dní

uverejnené 197 dní

uverejnené 199 dní

zastranie.sk | 2009 - 2023