neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.8 °C, jasná obloha


0 % | 2.57 km/h | 82 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.8 °C, jasná obloha

| celá predpoveď

Zber biologicky rozložiteľného odpadu v Zástraní dňa 18.11.2020

20:48 27.10.2020 | kategória: odpad


Umiestnenie kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad v Zástraní sa uskutoční v lokalite:

Stará dedina

Kultúrna ulica (kultúrny dom)

Do veľkokapacitných kontajnerov na biologický rozložiteľný odpad patrí odpad zo záhrad, ako napr. lístie, konáre, vyhrabaná tráva, zvyšky rastlín a pod.

Do kontajnerov nepatrí veľkoobjemový komunálny odpad.


[zdroj: www.zilina.sk]


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 26 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 143 dní

uverejnené 197 dní

uverejnené 200 dní

zastranie.sk | 2009 - 2023