neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

18.16 °C, jasná obloha


5 % | 1.14 km/h | 77 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Zber biologicky rozložiteľného odpadu v Zástraní dňa 18.11.2020

20:48 27.10.2020 | kategória: odpad


Umiestnenie kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad v Zástraní sa uskutoční v lokalite:

Stará dedina

Kultúrna ulica (kultúrny dom)

Do veľkokapacitných kontajnerov na biologický rozložiteľný odpad patrí odpad zo záhrad, ako napr. lístie, konáre, vyhrabaná tráva, zvyšky rastlín a pod.

Do kontajnerov nepatrí veľkoobjemový komunálny odpad.


[zdroj: www.zilina.sk]


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 50 dní

uverejnené 92 dní

uverejnené 93 dní

uverejnené 95 dní

uverejnené 178 dní

uverejnené 187 dní