neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

16.19 °C, jasná obloha


0 % | 0.51 km/h | 92 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Informácie o obnovení verejného slávenia bohoslužieb počas pandémie COVID - 19

00:00 07.05.2020 | kategória: bohoslužby


Aj naďalej pokračujú online vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií ako aj z farnosti Zástranie a to prostredníctvom Facebook-ovej stránky s názvom Sväté omše Zástranie.

Sväté omše vo farnosti Zástranie sú nasledovné:

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Zástraní:

pondelok až piatok o 08:00 hod.
sobota o 18:00 hod. pre seniorov,
nedeľa o 09:30 hod. (vrátane živého vysielania pre ostatných veriacich).

Dom nádeje v Zádubní:

nedeľa o 08:00 hod.

Kostol sv. Jozefa robotníka v Budatíne:

pondelok o 09:00 hod.,
piatok o 09:00 hod.,
nedeľa o 10:30 hod.

 • Máš viac ako 65 rokov?
 • Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších ľudí.
 • Svoju pítomnosť na bohoslužbách je preto potrebné zvážiť.
 • Ak si sa rozhodol ísť, využi prednostne svätú omšu v sobotu večer, ktorá je vyhradená veriacim nad 65 rokov.
 • Pri vstupe do kostola
 • Vydezinfikuj si ruky.
 • Neodkladaj si rúško (ani počas celej svätej omše).
 • Sväteničky zostávajú prázdne.
 • Nepodávame si ruky
 • Na znak pokoja pred svätým prijímaním sa jeden druhému navzájom ukloníme.
 • Sadni si a postav sa len na označené miesto!
 • Zachovaj rozostupy 2 metre.
 • Rátaj so zníženou kapacitou pre ľudí v kostoloch.
 • Sadni si čo najviac dopredu,
 • aby zvyšné voľné miesta v kostole boli vzadu za Tebou a nie pred Tebou. Ak v kostole nie je voľné miesto, zostaň vonku pred kostolom a aj tam zachovaj rozostupy 2 metre.
 • Predmety v kostoloch
 • Nenechávaj v kostole modlitebnú knižku, texty piesní ani ruženec.
 • Ako ísť na sväté prijímanie
 • V rade na sväté prijímanie je potrebné zachovávať dvojmetrové odstupy.
 • Pred slovami kňaza: "Telo Kristovo" posuň rúško na bradu.
 • Zlož ruky dlaňami nahor do kríža, ľavú navrch.
 • Kňaz Ti položí Telo Kristovo do ľavej dlane.
 • Pravou rukou úctivo vezmi Kristovo Telo a vlož si ho do úst.
 • Následne je potrebné opäť si rúško nadvihnúť na ústa a vrátiť sa na svoje miesto.

Všetkých povzbudzujume k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá rešpektovali pre dobro nás všetkých. Prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

[zdroj a ďalšie informácie na nasledujúcom odkaze: FB stránka Sväté omše Zástranie ]


[zdroj: FB stránka Sväté omše Zástranie]

uverejnené 79 dní

uverejnené 121 dní

uverejnené 122 dní

uverejnené 124 dní

uverejnené 207 dní

uverejnené 216 dní