neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

14.82 °C, jasná obloha


5 % | 1.19 km/h | 86 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Epidemiologické opatrenia platné od štvrtka 15.10.2020 (aktualizované)

08:59 15.10.2020 | kategória: obmedzenia


"Zatvárajú sa všetky kúpaliská, akvaparky, wellness/fitness centrá, prevádzky kultúrnych predstavení (kiná, divadlá…),

počet zákazníkov v prevádzkach: max. 1 osoba na 15 m2, vstúpiť môžu len osoby s telesnou teplotou najviac 37 °C,

prevádzky verejného stravovania môžu podávať jedlo a nápoje v exteriéroch (terasy) a predávať zabalené so sebou,

hromadné podujatia sa môžu konať len do 6 osôb, výnimkou sú napríklad podujatia najvyšších súťaží (hokej, futbal…)

je povinné mať prekryté nos aj ústa v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy,

osoby nad 65 rokov majú vyhradený čas na nákup potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 (pondelok až piatok); môžu však využiť aj iný čas."


[zdroj: korona.gov.sk ]


[zdroj: korona.gov.sk]

uverejnené 50 dní

uverejnené 92 dní

uverejnené 93 dní

uverejnené 95 dní

uverejnené 178 dní

uverejnené 187 dní