neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

12.8 °C, hmla


75 % | 2.06 km/h | 100 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Nástup do vozidiel MHD len s rúškom

17:56 16.03.2020 | kategória: mhd


Od 16.03.2020 DPMŽ v záujme zdravia cestujúcich vydal zákaz nástupu cestujúcich bez rúška.
"Do vozidla teda môžu nastúpiť iba cestujúci, ktorí budú mať na tvári ochranný prvok v podobe rúška alebo alternatívneho zahalenia tváre, ako napríklad šálom, šatkou apod.
Pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou zároveň odporúčame používať rukavice."


[zdroj: dmpz.sk]

uverejnené 24 dní

uverejnené 66 dní

uverejnené 67 dní

uverejnené 69 dní

uverejnené 152 dní

uverejnené 161 dní