neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

10.94 °C, slabý dážď


100 % | 2.06 km/h | 92 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

10.94 °C, slabý dážď

| celá predpoveď

Sadzby daní pre rok 2024 v Žiline

07:46 20.12.2023 | kategória: oznamy


Mesto Žilina schválilo na svojom poslednom zasadnutí zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti a dane za psa na rok 2024.

Zmeny v posudzovaní výšky sadzieb pre jednotlivé druhy nehnuteľností budú založené na lokalite (katastrálne územie). Nehnuteľnosti na území mesta sa rozdelia do troch zón, pričom stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina budú mať najvyššiu sadzbu, zvyšujúcu sa z pôvodných 0,5 €/m2 na 1,2 €/m2. Pre lokality zóny 3, vrátane Zástrania, sa nová sadzba stanovila na 1,00 €/m2.

Zníženie daňovej povinnosti vo výške 40 % bude platné pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Vlastníci nehnuteľností určených na zárobkovú činnosť, skladovanie alebo administratívu si priplatia, pričom nová sadzba bude od 6,00 do 6,50 €/m2 v závislosti od zóny.

Sadzba za psa zostáva rovnaká pre byty (40 €), ale mení sa pre rodinné domy, kde sa zvyšuje z 5 € na 10 € za jedného psa a kalendárny rok.


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 22 dní

uverejnené 23 dní

uverejnené 25 dní

uverejnené 108 dní

uverejnené 120 dní

zastranie.sk | 2009 - 2024