neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

14.8 °C, jasná obloha


0 % | 3.6 km/h | 88 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

14.8 °C, jasná obloha

| celá predpoveď

ŽILINA VYHLÁSILA MIMORIADNU SITUÁCIU

11:56 04.02.2023 | kategória: oznamy


"Na mestskom úrade v Žiline zasadal krízový štáb mesta Žilina, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu na celom území mesta v dôsledku pretrvávajúceho sneženia a snehovej kalamity. Mimoriadny stav platí od piatka 3. februára 2023 od 17.00 h.

Silné celodenné sneženie komplikuje situáciu na cestách a chodníkoch po celom meste. Žilinská samospráva vykonáva množstvo opatrení, aby dokázala v čo najvyššej miere minimalizovať dopady na fungovanie mesta. Všetky mechanizmy a vozidlá zimnej údržby spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s. sú v teréne a zabezpečujú zjazdnosť ciest. Situáciu však mimoriadne komplikuje vysoká intenzita dopravy, vytvárajú sa dopravné kolóny a tie výrazne sťažujú činnosť vozidiel zimnej údržby, aby mohli vykonávať čistenie komunikácií. Intenzívne sneženie značne ovplyvňuje aj prejazdnosť trolejbusov. Vozidlá mestskej hromadnej dopravy majú problém prejsť cez kopec v smere zo Soliniek na sídlisko Vlčince či na sídlisko Hájik. „V Žiline je v týchto večerných hodinách situácia kritická. Je spôsobená zápchami, zdôrazňujem však, že všetky mechanizmy zimnej údržby sú v uliciach mesta, snažíme sa v čo najvyššej miere minimalizovať dopady intenzívneho sneženia,“ uviedol žilinský primátor a zároveň predseda krízového štábu mesta Žilina Peter Fiabáne. Žilinská radnica v tejto súvislosti vyzýva obyvateľov, aby zvážili cestu autom. „Znížená intenzita dopravy nám umožní zlepšiť kvalitu zimnej údržby a umožní nám znova vrátiť vozidlá mestskej hromadnej dopravy do ulíc. A to je to, čo práve dnes najviac potrebujeme,“ zdôraznil primátor mesta Peter Fiabáne a zároveň požiadal obyvateľov Žiliny o ohľaduplnosť a vyzval ich, aby v prípade akýchkoľvek prípadných zásahoch umožnili voľný a bezpečný prechod záchranným zložkám.

V najbližších hodinách sú pripravené a nasadené do terénu všetky mechanizmy zimnej údržby, ktoré má žilinská radnica prostredníctvom zmluvných spoločností k dispozícii. Tie budú pokračovať vo vykonávaní zimnej údržby podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií na základe intenzity a smerovania dopravy. Najprv sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu, druhé v poradí sú cesty nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk a až následne sa udržujú komunikácie vo vnútroblokoch priľahlých častí mesta. Keď sa situácia so snežením ustáli, sa zároveň začne s údržbou chodníkov. Mesto Žilina preto prosí občanov o trpezlivosť.

Vzhľadom k prevádzkovým vlastnostiam trolejbusovej dopravy, boli po dohode s Dopravným podnikom mesta Žilina, určené úseky trolejbusových tratí, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Konkrétne ide o križovatku ulíc pri obchodnom dome NAY, spojnicu medzi sídliskami Solinky a Vlčince, úsek cesty medzi ulicami Tajovského a Vysokoškolákov, Ulica Kálov, výjazdy na sídlisko Hájik a výjazd na sídlisko Vlčince v smere od Košickej ulice.

V prípade, že obyvatelia mesta zahliadnu nahnuté, vyvrátené alebo nalomené stromy, môžu tieto dreviny nahlásiť na dispečing spoločnosti MGM – 0949 254 393. V prípade zimnej údržby sa môžu obrátiť na dispečing Žilinských komunikácií – 041/5091523."

 

 


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 26 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 143 dní

uverejnené 197 dní

uverejnené 199 dní

zastranie.sk | 2009 - 2023