neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

10.9 °C, slabý dážď


100 % | 1.03 km/h | 91 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

10.9 °C, slabý dážď

| celá predpoveď

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

20:26 02.10.2022 | kategória: oznamy


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať

v sobotu 29. októbra 2022

v čase od 07:00 do 20:00 hod.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

1. Katarína Boková, 40 r., referentka oddelenia exportu, Turčianske Kľačany, Slovenské hnutie obrody
2. František Drozd, 62 r., SZČO, Čadca, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
3. Igor Choma, Ing., 58 r., manažér, výkonný riaditeľ, Žilina, Smer ‐ sociálna demokracia
4. Igor Janckulík, Bc., 54 r., podpredseda samosprávneho kraja, Krušetnica, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, Slovenská národná strana
5. Erika Jurinová, Ing., 51 r., predsedníčka samosprávneho kraja, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods ‐ občianski demokrati Slovenska, Šanca, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita
6. Marián Murín, 55 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
7. Peter Slyško, 39 r., manažér, Rajecké Teplice, Hlas - sociálna demokracia
8. Andrea Starinská, Mgr., 45 r., mediátorka, Kysucké Nové Mesto, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
9. Miroslav Urban, MUDr., 49 r., poslanec parlamentu, Štiavnička, Republika
10. Daniela Zemanová, 56 r., učiteľka, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov


Volebný obvod č. 11

1. Jozef Augustín, JUDr., PhD., LL.M., 40 r., právnik, Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
2. Martin Babčan, Mgr., 42 r., vedúci oddelenia expedície, Jasenové, nezávislý kandidát
3. Janka Bačíková, Mgr., 52 r., hlavná odborníčka zdravotnej starostlivosti, Žilina, Smer - sociálna demokracia
4. Beáta Badibangová, 51 r., zástupkyňa starostu, Strečno, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
5. Silvia Bakkery, PhDr., 44 r., riaditeľka televízie, Žilina, Republika
6. Martin Barčík, Mgr., 49 r., manažér, Žilina, Spolu - občianska demokracia
7. Veronika Barčíková, Ing., 38 r., geodetka, Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
8. Ľubomír Bechný, Ing., 59 r., publicista a fotograf, Žilina, nezávislý kandidát
9. Barbora Birnerová, Ing., PhD., 45 r., zástupkyňa primátora, Žilina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za
ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
10. Darina Bobáňová, Ing., 59 r., stavebná inžinierka, Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
11. Miroslav Bobčík, Ing., 58 r., vedúci koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, Žilina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia
(kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
12. Denis Cáder, Mgr., 31 r., živnostník, Žilina, nezávislý kandidát
13. Peter Cibulka, Mgr., 40 r., učiteľ, Žilina, nezávislý kandidát
14. Jozef Cisarik, Ing., 54 r., ekonóm, Žilina, Spolu - občianska demokracia
15. Karol Čepec, 44 r., zástupca riaditeľa centra voľného času, Žilina, nezávislý kandidát
16. Jozef Dávidík, 56 r., starosta, Terchová, nezávislý kandidát
17. Martin Decký, prof., Dr., Ing., 55 r., vysokoškolský profesor, Dolný Hričov, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
18. Peter Dobeš, RNDr., 65 r., poslanec národnej rady, Rajecké Teplice, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za
ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
19. Dušan Dobšovič, Ing., 51 r., daňový poradca, Žilina, Smer - sociálna demokracia
20. Božena Dubecová, 53 r., samostatná referentka, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť
21. Miriam Ďuračková, PhDr., 50 r., zdravotnícka manažérka, vedúca sestra, Konská, Hlas - sociálna demokracia
22. Dušan Ďurčo, Mgr., 52 r., IT manažér, Strečno, Slovenská národná strana
23. Zuzana Ďurčová, Mgr., 35 r., sociálna pracovníčka, Nezbudská Lúčka, Slovenská národná strana
24. Jaroslav Ďuriš, Ing., 37 r., plánovač výroby, Žilina, Socialisti.sk
25. Peter Durmis, MUDr., 54 r., lekár, Žilina, nezávislý kandidát
26. Jana Filipová, Mgr. et. Mgr., 40 r., riaditeľka krajského centra nepočujúcich, Žilina, Hlas - sociálna demokracia
27. Peter Funtík, Ing., 53 r., programátor, Svederník, Smer - sociálna demokracia
28. Miroslav Futo, 42 r., živnostník, Žilina, nezávislý kandidát
29. Ladislav Gabčo, Ing., CSc., 59 r., konzultant, Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
30. Slava Gabrišová, 42 r., kaderníčka, Dlhé Pole, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
31. Jaroslav Gažo, Mgr., 53 r., SZČO - hudobník, Žilina, Hlas - sociálna demokracia
32. Patrik Groma, Mgr., Ing., PhD., 49 r., ekonóm, Žilina, nezávislý kandidát
33. Karol Haas, Mgr., 29 r., učiteľ, predseda atletickej akadémie, Žilina, nezávislý kandidát
34. Martin Hanuliak, JUDr., 34 r., právnik, Terchová, Republika
35. Ján Hodoň, 44 r., SZČO, Varín, nezávislý kandidát
36. Dominik Hriník, Mgr., 30 r., učiteľ, športový manažér, Žilina, nezávislý kandidát
37. Michaela Chlebecová, Ing., 52 r., manažérka, Teplička nad Váhom, nezávislá kandidátka
38. Ľudmila Chodelková, PaedDr., 56 r., riaditeľka centra voľného času, Žilina, nezávislá kandidátka
39. Michaela Jakubcová, Mgr., 33 r., advokátka, Žilina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
40. Juraj Jánošík, JUDr., 57 r., manažér, Žilina, Hlas - sociálna demokracia
41. Roman Jantošík, JUDr., 43 r., právnik, Žilina, nezávislý kandidát
42. Rastislav Johanes, MUDr., PhD., 57 r., lekár, Žilina, nezávislý kandidát
43. Jozef Juriš, Ing., MBA, 47 r., živnostník, Žilina, nezávislý kandidát
44. Katarína Kalanková, Ing., 48 r., riaditeľka, Žilina, Hlas - sociálna demokracia
45. Martin Kapitulík, Ing., 36 r., ekonóm, Žilina, nezávislý kandidát
46. Jaroslav Kapusniak, Ing., PhD., 53 r., odborný asistent na vysokej škole, Žilina, Hlas - sociálna demokracia
47. Róbert Kašša, Mgr., 47 r., športový novinár, Žilina, nezávislý kandidát
48. Monika Kavecká, Mgr., MPH, 49 r., poslankyňa národnej rady, Kunerad, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
49. Ľuboslav Kavulák, 52 r., vodič, Terchová, Hnutie občan národ spravodlivosť
50. Miroslav Knapec, Bc., 37 r., stavebný dozor, Žilina, Republika
51. Radovan Kocvelda, 57 r., vodič z povolania, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť
52. Alica Kostolná, 50 r., starostka, Turie, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
53. Miloš Kováčik, 53 r., invalidný dôchodca, Rosina, Republika
54. Matúš Krajči, Ing., 39 r., starosta, Belá, Starostovia a nezávislí kandidáti
55. Blanka Králiková, PhDr., PhD., 54 r., SZČO, Žilina, Republika
56. Jakub Kubík, Mgr., 30 r., manažér výroby, Žilina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická
strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
57. Michal Kysela, 55 r., posunovač, Žilina, Republika
58. Vladimír Labdavský, Mgr., 46 r., skladník, Žilina, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
59. Monika Lacúchová, 49 r., živnostníčka, Terchová, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
60. Milan Laurenčík, Ing., 64 r., vicežupan, Terchová, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
61. Pavol Lazar, 42 r., živnostník, elektrotechnik, bloger, Žilina, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
62. Jaroslav Ligas, Ing., PhD., 40 r., poslanec obecného zastupiteľstva, Rajecká Lesná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,
Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca 63. Milan Lipka, Ing., 40 r., primátor, Rajec, Hlas - sociálna demokracia
64. Igor Liška, Ing., 41 r., dopravný inžinier, Žilina, Smer - sociálna demokracia
65. Ján Loderer, JUDr., 63 r., konateľ spločnosti, Strečno, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí,
Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
66. Augustín Lodňan, 40 r., podnikateľ, Dolná Tižina, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
67. Ľuboš Majer, Ing., 41 r., manager obchodu, Žilina, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
68. Stanislav Majerčík, 55 r., podnikateľ, Rajecké Teplice, Život - národná strana
69. Mário Marčan, PaedDr., 43 r., učiteľ na druhom stupni, Žilina, Hlas - sociálna
demokracia
70. Ján Marosz, Mgr., 44 r., generálny riaditeľ, Podhorie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
71. Iveta Martinková, Mgr., 63 r., živnostníčka, Žilina, nezávislá kandidátka
72. Jana Melová, 50 r., učiteľka, Stráňavy, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
73. Jozef Mičo, Mgr., 59 r., podnikateľ, Terchová, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
74. Miroslav Mikula, Ing., 57 r., prednosta úradu, Fačkov, Smer - sociálna demokracia
75. Jozef Mikyška, PhDr., Mgr., PhD., 38 r., podnikateľ, Žilina, Domov národná strana
76. Emília Mináriková, 66 r., dôchodkyňa, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť
77. Peter Mores, Mgr., 47 r., výsluhový dôchodca, Žilina, Republika
78. Peter Nevedel, Ing., 45 r., strojársky inžinier, Žilina, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
79. Marian Orieščik, 60 r., invalidný dôchodca, Žilina, Komunistická strana Slovenska
80. Roman Osika, Ing., 51 r., špecialista na verejné obstarávanie, Teplička nad Váhom, Hlas - sociálna demokracia
81. Jaroslav Pecho, RNDr., 63 r., súkromný podnikateľ, Rajec, Domov národná strana
82. Martin Petrík, Ing., 39 r., manažér kľúčových projektov, Žilina, Smer - sociálna demokracia
83. Martin Píry, JUDr., PhD., 45 r., právnik, špecialista na stavebné právo, Žilina, Hlas - sociálna demokracia
84. Jozef Polko, MUDr., Mgr., MPH, 38 r., lekár, Gbeľany, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
85. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA, 67 r., lekár, Žilina, Smer - sociálna demokracia
86. Boris Prievozník, Ing., 43 r., podnikateľ, Žilina, nezávislý kandidát
87. Vladimír Randa, Mgr., 38 r., viceprimátor mesta, Žilina, nezávislý kandidát
88. Marek Richter, Mgr., PhD., 34 r., projektový manažér, mestský poslanec, Žilina, nezávislý kandidát
89. Ján Rybárik, Ing., 57 r., stavebný technik, Rajec, nezávislý kandidát
90. Pavol Sandanus, Ing., 51 r., starosta, Kamenná Poruba, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
91. Ľubomír Sečkár, 49 r., správca nadácie, Varín, Hlas - sociálna demokracia
92. Tomáš Senko, Bc., 48 r., dispečer, Žilina, Republika
93. Pavol Slota, Ing., 41 r., súkromný podnikateľ, Žilina, Domov národná strana
94. Peter Slyško, 39 r., manažér, Rajecké Teplice, Hlas - sociálna demokracia
95. Miroslav Sokol, Ing., 43 r., elektrotechnik, Žilina, nezávislý kandidát
96. Ondrej Šoška, 43 r., 3D špecialista, športový manažér, Žilina, nezávislý kandidát
97. Miriam Šuteková, Mgr., 47 r., poslankyňa národnej rady, Žilina, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za
ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
98. Lenka Ticháková, PharmDr., 43 r., farmaceutka, Varín, nezávislá kandidátka
99. Anton Trnovec, Mgr., 57 r., technický pracovník, Žilina, Smer - sociálna demokracia
100. Vanda Tuchyňová, Mgr., 48 r., asistentka poslankyne národnej rady, Žilina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
101. Soňa Turčányiová, Mgr., Ing., 57 r., živnostníčka, Žilina, Progresívne Slovensko
102. Miroslav Uhlárik, 49 r., podnikateľ, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť
103. Daniel Užák, Ing., 34 r., predseda urbáru, Belá, Hlas - sociálna demokracia
104. Richard Vašečka, Mgr., 48 r., poslanec národnej rady, Svederník, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
105. Michaela Večeríková, 28 r., projektová manažérka, Žilina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
106. Róbert Winkler, 44 r., konateľ, Žilina, Republika
107. Ľuboš Zafka, Ing., 63 r., živnostník, Rajecké Teplice, Národná koalícia / nezávislí
kandidáti
108. Daniela Zemanová, 56 r., učiteľka, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť
109. Zuzana Žideková, Ing., 53 r., projektová manažérka, Rajec, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí 13 poslancov.


[zdroj: www.zilinskazupa.sk]

uverejnené 22 dní

uverejnené 23 dní

uverejnené 25 dní

uverejnené 108 dní

uverejnené 117 dní

uverejnené 120 dní

zastranie.sk | 2009 - 2024