neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

13.28 °C, jasná obloha


0 % | 1.54 km/h | 74 %

rozšírená predpoveď

Zmena v hlásení porúch verejného osvetlenia od 01.08.2022

17:05 31.07.2022 | kategória: oznamy


Od 01.08.2022 bude novým správcom verejného osvetlenia v meste Žilina spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.

Poruchy je možné nahlásiť telefonicky na čísle: 041 56 300 79, alebo e-mailovej adrese: osvetlenie@tsmza.sk.

Žiadosti k verejnému osvetleniu je potrebné adresovať novému správcovi: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 3350/+, 011  31 Žilina, korešpondenčná adresa: Hálkova 22A, 010  01 Žilina.


[zdroj: FB profil Mesto Žilina]

ďalšie príspevky

uverejnené 21 dní


uverejnené 75 dní


uverejnené 77 dní


uverejnené 107 dní


uverejnené 108 dní


uverejnené 108 dní


zastranie.sk | 2009 - 2023