neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

14.8 °C, jasná obloha


0 % | 3.6 km/h | 88 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

14.8 °C, jasná obloha

| celá predpoveď

Zmena v hlásení porúch verejného osvetlenia od 01.08.2022

17:05 31.07.2022 | kategória: oznamy


Od 01.08.2022 bude novým správcom verejného osvetlenia v meste Žilina spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.

Poruchy je možné nahlásiť telefonicky na čísle: 041 56 300 79, alebo e-mailovej adrese: osvetlenie@tsmza.sk.

Žiadosti k verejnému osvetleniu je potrebné adresovať novému správcovi: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 3350/+, 011  31 Žilina, korešpondenčná adresa: Hálkova 22A, 010  01 Žilina.


[zdroj: FB profil Mesto Žilina]

uverejnené 26 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 97 dní

uverejnené 143 dní

uverejnené 197 dní

uverejnené 199 dní

zastranie.sk | 2009 - 2023