neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

13.71 °C, jasná obloha


5 % | 1.22 km/h | 90 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Doručovanie dane z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad a poplatku za psa

19:23 21.04.2022 | kategória: oznamy


MÚ v Žiline oznamuje, že v dňoch 22.04 a 23.04.2022 budú pracovníci MÚ Žilina doručovať zásielky za daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a poplatok za psa. Doručovanie bude prebiehať nasledovne:

  • dňa 22.04.2022 (piatok) v čase od 14:30 hod. budú doručované zásielky občanom, ktorí bývajú na ulici Do magúr, Na chotári, Pod cintorínom a Kultúrnej ulici,
  • dňa 23.04.2022 (sobota) budú zásielky doručované od 10:00 hod. občanom, ktorí bývajú na ulici Kostolná ulica, Na Straník, Na vráta, Jána Mičicu, Na skotni, Stará dedina, Jaššov dvor, Ondráškov dvor, Brodňanov dvor, Kožov dvor, Belajov dvor, Škorvánkov dvor, Do toboliny, Medzi plotmi, Hore humnami.


[zdroj: Hlásenie miestneho rozhlasu]

uverejnené 50 dní

uverejnené 92 dní

uverejnené 93 dní

uverejnené 95 dní

uverejnené 178 dní

uverejnené 187 dní