neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

12.25 °C, hmla


75 % | 2.06 km/h | 97 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

DHZ Žilina - nebezpečenstvo vzniku požiarov

09:47 01.04.2022 | kategória: oznamy


"Vážení občania !

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z tohto dôvodu sa k Vám touto formou hlásia opäť dobrovoľní hasiči s cieľom upozorniť Vás na príčiny vzniku požiarov a poskytnúť Vám rady, ako požiarom predchádzať.

Vážený občania!
Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia, škody na hospodárskych budovách, rodinných domoch, stohov slamy a lesných porastov.

Vypaľovanie trávy, lístia a iných porastov je zakázané a trestné. Občanovi  môže byť uložená  pokuta vo výške 331,- Eur

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia  predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä ich šírenie.

Upozorňujeme návštevníkov lesov, že oheň možno klásť len na určených miestach. Kladenie ohňa mimo vyznačených miest je prísne zakázané. Zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu.

Vážený občania, milá mládež!
Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska  plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že v spolupráci s urbárskym pozemkovým spoločenstvom i majiteľmi lesov sa nám s Vašou podporou podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.

Vznik požiarov je potrebné hlásiť jednotke hasičského a záchranného zboru   v Žiline na  telefónnom čísle 150 alebo linke tiesňového volania 112.

V súvislosti so zdolávaním požiaru je každý povinný:

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šírenie
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb
  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na čísle 150 alebo 112
  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre uhasenie požiaru

Sme presvedčení, že naše rady prenesiete do svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých strát.

Želáme vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode."

 


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 24 dní

uverejnené 66 dní

uverejnené 67 dní

uverejnené 69 dní

uverejnené 152 dní

uverejnené 161 dní