neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

14.82 °C, jasná obloha


5 % | 1.19 km/h | 86 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Zber biologicky rozložiteľného odpadu v Zástraní 06.04.2022

09:34 05.04.2022 | kategória: odpad


Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že sa na území mesta Žilina bude vykonávať zber biologicky rozložiteľného odpadu.

Do veľkokapacitných kontajnerov je možné odovzdať svoj odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a pod.


Kontajnery sú určené výlučne na zber zeleného odpadu a nepatrí do nich komunálny odpad!

V Zástraní budú kontajnery rozmiestnené dňa 06.04.2022 nasledovne:

  • Stará dedina
  • Kultúrna ulica (pri kultúrnom dome)


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 50 dní

uverejnené 92 dní

uverejnené 93 dní

uverejnené 95 dní

uverejnené 178 dní

uverejnené 187 dní