neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

15.81 °C, jasná obloha


0 % | 1.54 km/h | 62 %

rozšírená predpoveď

OZNAM ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

20:50 09.12.2021 | kategória: oznamy


"Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Cieľom štatistického zisťovania je o.i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368 samospráv, medzi nimi aj mesto Žilina. Do zisťovania je zaradených takmer 2700 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12.januára 2023.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením."

Ďalšie informácie na www.zilina.sk


[zdroj: Mesto Žilina, www.zilina.sk]

ďalšie príspevky

uverejnené 21 dní


uverejnené 75 dní


uverejnené 77 dní


uverejnené 107 dní


uverejnené 108 dní


uverejnené 108 dní


zastranie.sk | 2009 - 2023