neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

17.68 °C, takmer jasno


20 % | 2.06 km/h | 87 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

OZNAM ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

20:50 09.12.2021 | kategória: oznamy


"Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Cieľom štatistického zisťovania je o.i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368 samospráv, medzi nimi aj mesto Žilina. Do zisťovania je zaradených takmer 2700 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12.januára 2023.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením."

Ďalšie informácie na www.zilina.sk


[zdroj: Mesto Žilina, www.zilina.sk]

uverejnené 24 dní

uverejnené 66 dní

uverejnené 67 dní

uverejnené 69 dní

uverejnené 152 dní

uverejnené 161 dní