neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

13.28 °C, jasná obloha


0 % | 1.54 km/h | 74 %

rozšírená predpoveď

Zber odpadov s obsahom škodlivých látok v Zastraní 4. 12.2021

11:15 02.12.2021 | kategória: odpad


"Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) informuje občanov, že v termíne od 4. 12. do 18. 12. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok.

Komodity ako: odpadové farby, rozpúšťadlá, lepidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, brzdové kvapaliny, oleje či olejové filtre môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko.

Zber sa netýka kyselín a pesticídov. Odpad je potrebné priniesť v uzatvárateľných pôvodných obaloch.

Odpad môžu odovzdať len fyzické osoby – nepodnikatelia (max. 5 kg na 1 osobu)."

V Zastraní sa zber uskutoční v sobotu 04.12.2021 o 11:45 hod. pri kultúrnom dome (pri COOP Jendnota).


[zdroj: Mesto Žilina]

ďalšie príspevky

uverejnené 21 dní


uverejnené 75 dní


uverejnené 77 dní


uverejnené 107 dní


uverejnené 108 dní


uverejnené 108 dní


zastranie.sk | 2009 - 2023