neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

13.71 °C, jasná obloha


5 % | 1.22 km/h | 90 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Zber starého elektroodpadu v Zástraní sa uskutoční 10.04.2021

12:33 06.04.2021 | kategória: odpad


Spotrebiče (chladničky, práčky, TV a iné elektrospotrebiče) je možné bezplatne odovzdať na stojisku v Zástraní dňa 10.04.2021 v čase


od 14:40 – 15:10 hod. pri Kultúrnom dome,


od 15:20 – 15:50 hod. Na chotári.


[zdroj: FB Mesto Žilina]

uverejnené 50 dní

uverejnené 92 dní

uverejnené 93 dní

uverejnené 95 dní

uverejnené 178 dní

uverejnené 187 dní