neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

7.47 °C, jasná obloha


0 % | 4.63 km/h | 80 %

rozšírená predpoveď

Zimná údržba - dodržiavanie pravidiel cestnej premávky

19:06 08.02.2023 | kategória: zimná údržba


"Mesto Žilina, opätovne vyzýva vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Zvlášť v zimnom období je dôležité ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je 3,2 m a previs pred vozidlom údržby je až 2 m, čo značne sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami. Nezodpovedne zaparkovanými vozidlami dochádza k zdržaniu, či úplnému vynechaniu údržby úseku. Aj na základe toho následne vznikajú pripomienky a sťažnosti, ktorým môžeme predchádzať. Preto vyzývame majiteľov, aby svoje vozidlá parkovali vo svojich dvoroch a tak umožnili mechanizmom vykonávať zimnú údržbu na verejných komunikáciách."

 

Zastavenie a státie podľa §23, Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

[https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/vyhlasene_znenie.html]

 

 


[zdroj: Hlásenie miestneho rozhlasu]

ďalšie príspevky

uverejnené 12 dní


uverejnené 14 dní


uverejnené 44 dní


uverejnené 45 dní


uverejnené 45 dní


zastranie.sk | 2009 - 2023