neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

12.25 °C, hmla


75 % | 2.06 km/h | 97 %

rozšírená predpoveď

neoficiálna webová stránka mestskej časti Žilina Zástranie

Zimná údržba 2022/2023

19:16 12.12.2022 | kategória: zimná údržba


"Skutočný začiatok a trvanie zimnej údržby v meste Žilina určia až poveternostné podmienky. Na základe operačného plánu je však zimná starostlivosť o cesty a chodníky zabezpečená v období od 1. novembra 2022 do 31. marca 2023. Okrem 257 kilometrov cestných komunikácií bude mesto počas zimy udržiavať aj približne 160 kilometrov chodníkov."

"Údržbu bude v zime na území Žiliny zabezpečovať zmluvný partner mesta Žilinské komunikácie, a.s., pričom k dispozícii sú aj ďalší externí dodávatelia, pracovníci mesta či aktivační pracovníci. Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti cca 40 kusov techniky, štyri veľké a deväť malých sypačov s radlicami, deväť traktorov, UNC nakladače, technologické vozidlá s posádkou na ručné čistenie a dočisťovanie a v prípade kalamity aj ďalšie zazmluvnené stavebné mechanizmy. Pri dočisťovaní pomôžu aj aktivační pracovníci mesta. Na žilinské cesty a chodníky je pripravených 920 ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu, ktoré sa budú v prípade potreby dopĺňať."

"Aktuálne zimné mesiace prinesú aj jednu zásadnú novinku. Práce počas zimnej údržby budú môcť záujemcovia sledovať na internetovej stránke. V reálnom čase vďaka GPS monitoringu vozidiel uvidia, v ktorej časti mesta sa pohybujú. Na internetovej stránke mesta bude zverejnený operačný plán zimnej údržby a denne aktualizovaný priebeh prác spolu s kontaktnými údajmi na dispečersko-spravodajskú službu."

"Žilinská samospráva pred nadchádzajúcou zimou opätovne vyzýva vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Zvlášť v zimnom období je dôležité dbať na ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je 3,2 metra a previs pred vozidlom údržby je až 2 metre, čo značne sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami s nezodpovedne zaparkovanými vozidlami a dochádza k zdržaniu či úplnému vynechaniu údržby úseku. Aj na základe toho následne vznikajú pripomienky a sťažnosti, ktorým môžeme predchádzať."

Zastavenie a státie podľa §23, Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.zastavenie a statie

Odkaz na Operačný plán 2022/2023 - Zimná údržba miestnych komunikácií mesta Žilina


[zdroj: www.zilina.sk]

uverejnené 24 dní

uverejnené 66 dní

uverejnené 67 dní

uverejnené 69 dní

uverejnené 152 dní

uverejnené 161 dní